Met dank aan

Met dank aan


Naast de vrijwilligers kan Samen Verder ook bestaan door de gulle ondersteuning van:


Biltse Sport Federatie (BSF)


De Biltse Sport Federatie zet zich in het algemeen constant in voor alle sporters en sportverenigingen in de gemeente maar in het speciaal door haar inzet bij de collectes voor de gehandicaptensport. Samen Verder mag zich jaarlijks de gelukkige ontvanger noemen van opbrengsten van deze collecte.


De Ronde Tafel


In 2017 organiseerde deze organisatie de zeepkistenrace. De opbrengst hiervan kwam volledig ten goede aan Samen Verder.


Rotary Bilthoven - Zandzegge


Samen Verder heeft al diverse malen zeer genereuze bijdragen mogen ontvangen van Rotary Bilthoven - Zandzegge.


Golf- & Countryclub 'de Biltse Duinen'


Jaarlijks organiseert Golf- & Countryclub 'de Biltse Duinen' tijdens het pinksterweekend een 'Samen Verder-wedstrijd'. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan Samen Verder.


Plus Bilthoven


Plus Bilthoven organiseert op regelmatige basis de actie waarbij statiegeldbonnen ingeleverd kunnen worden waarbij de opbrengst naar Samen Verder gaat.