Contact

Contact


Bestuur


Het bestuur van de Sportstichting Samen Verder De Bilt-Bilthoven bestaat per 1 september 2020 uit:


Voorzitter: de heer Hugo van Usen

Secretaris: mevrouw Mariëtte van Ginkel

Penningmeester: de heer Caspar Terlingen


Daarnaast hebben we twee afgevaardigden:

Afgevaardigde zwemmen: mevrouw Paula van Leuveren

Afgevaardigde zaalsport: mevrouw Mariëtte van Ginkel


Correspondentieadres


U kunt ons bereiken via info@samenverderdebilt.nlOverige informatie


Vertrouwenspersoon

Samen Verder hecht waarde aan een veilige omgeving voor zowel de sporters als de begeleiders. Om die reden hanteren we een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport. Deze vertrouwenspersoon is te bereiken via: https://centrumveiligesport.nl/contact. Hier vind je het gratis telefoonnummer (0900-2025590) en andere mogelijkheden om contact te hebben met de vertrouwenspersoon.


Deelnemers

Ongeveer 45 deelnemers doen mee aan het zwemmen en de zaalsport. Hiervan doen circa 10 deelnemers mee aan beide sporten. Is het ook iets voor jou, ga dan naar Aanmelden


Vrijwilligers

Samen Verder beschikt over een vaste kern van gemotiveerde vrijwilligers met een grote affiniteit met de doelgroep. Zij vormt het fundament van de stichting. Inclusief de bestuursleden telt Samen Verder 27 vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Uiteraard zullen we eerst een kenningsmakingsgesprek voeren waarna we een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zullen aanvragen. Zie verder  de pagina Aanmelden


Gemeente subsidie, donateurs en sponsoren

Onze stichting is voor een groot deel financieel afhankelijk van subsidies en donaties. Wij zijn gemeente De Bilt, onze sponsoren en donateurs zeer dankbaar voor de financiële steun.


Wilt u één van onze activiteiten sponseren of heeft u een donatie, neem dan contact op met onze secretaris of één van onze andere bestuursleden.

Onze bankrekening is (IBAN) NL25ABNA0552336831 t.n.v Sportstichting Samen Verder De Bilt-Biltihoven te Bilthoven.