Contact

Contact


Bestuur


Het bestuur van de Sportstichting Samen Verder De Bilt-Bilthoven bestaat uit:


Voorzitter: de heer Hugo van Usen

Secretaris: mevrouw Lies Hoogendijk-Zeijpveld

Penningmeester: de heer Caspar Terlingen

Afgevaardigde zaalsport: mevrouw Mariëtte van Ginkel

Afgevaardigde zwemmen: mevrouw Paula van Leuveren


Correspondentieadres


Pieter de Swartkwartier 31

3723 AT Bilthoven

telefoon: 030-2286765

U kunt ons ook mailen: info@samenverderdebilt.nlOverige informatie


Deelnemers

Ongeveer 45 deelnemers doen mee aan het zwemmen en de zaalsport. Hiervan doen circa 10 deelnemers mee aan beide sporten. Is het ook iets voor jou, ga dan naar Aanmelden


Vrijwilligers

Samen Verder beschikt over een vaste kern van gemotiveerde vrijwilligers met een grote affiniteit met de doelgroep. Zij vormt het fundament van de stichting. Inclusief de bestuursleden telt Samen Verder 27 vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom, zie de pagina Aanmelden


Gemeente subsidie, donateurs en sponsoren

Onze stichting is voor een groot deel financieel afhankelijk van subsidies en donaties. Wij zijn gemeente De Bilt, onze sponsoren en donateurs zeer dankbaar voor de financiële steun.


Wilt u één van onze activiteiten sponseren of heeft u een donatie, neem dan contact op met onze secretaris of één van onze andere bestuursleden.

Onze bankrekening is (IBAN) NL25ABNA0552336831 t.n.v Sportstichting Samen Verder De Bilt-Biltihoven te Bilthoven.


KvK-gegevens | Contact | Lid worden | © Samen Verder De Bilt - Bilthoven 2016